CERRAHİ VİZYONUM

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye ait ameliyatların listesi oldukça kabarıktır. Doğumsal bozuklukların düzeltilmesinden, travmaya bağlı hasarların tamirine; estetik cerrahi işlemlerden, iyileşmeyen yaraların kalıcı tedavisine kadar birçok önemli konu bu uzmanlık alanının sorumluluğundadır.

Plastik cerrahiyi seçmemim ana nedeni bu branşın yeniliklere ve yaratıcılığa diğer branşlara göre daha açık olmasıdır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak daha iyiye ulaşmanın yolunun elbette hasta haklarını ve beklentilerini gözeterek kendini sürekli yenilemekten ve değişimlerden korkmamaktan geçtiğine inanıyorum. Gerek estetik cerrahi, gerekse diğer konulardaki uygulamalarımda bu prensipten ayrılmamayı önemli buluyorum.

Estetik cerrahi, günlük hayata artık tamamen yerleşmiş olmasının yanında felsefi uzanımları da olan bir konudur. Basitçe insan vücudunu “daha güzel” hale getirmekte kullanılan cerrahi yöntemlerin tümü estetik cerrahi olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan, insan vücudu olumlu estetik algının (güzellik algısı) objesi olarak değerlendirildiğinde konu “görece” bir hal almakta. “Kime göre güzel ?”, “Neye göre güzel ?” sorularının cevapları, mekana, zamana ve kişilere göre değişken olmaktadır

Estetik cerrahide genel kabul görmüş teknikler, ortak normlar ve yaklaşımlar elbette vardır. Ancak bunlardan hiçbiri “her şart altında her hastaya uygulanabilir özellikte” değildir. Bir estetik cerrah hastasına onu en çok mutlu edecek sonucu vermeyi amaçlar. Bu nedenle neredeyse tüm estetik cerrahi işlemler hastaya özeldir ve her hasta için farklı bir yaklaşım gerektirirler. Bu durum estetik yüz ve burun cerrahisi gibi ameliyatlarda daha da ön plana çıkar.

“Cerrahi işlemler” ameliyathanede yapılır. Yapılacak işlem ne olursa olsun; hastanın beklentilerinin cerrah tarafından doğru anlaşılması, doğru planlama, gerekli bilgilendirmenin gerektiği şekilde yapılabilmesi ve hasta-doktor ilişkisinin güven zemininde oluşması gibi unsurlar bütünün önemli parçalarıdır. Bence başarılı ve kalıcı mutluluk veren sonuçlar için cerrahi sürecin bir bütün halinde sağlıklı olması gerekmektedir.

Saygılarımla              
Doç. Dr. Çağlayan YAĞMUR